فلافل

تركيبات:نخود –سيب زميني-پياز-نمك-ادويه-روغن سرخ كردني

 

جدول ارزش غذايي (درهر100گرم)
Average calories and nutritional values per 100gr
Energy   306 kcal   306 کیلوکالری انرژی
Protein   11.6 g  11.6 گرم پروتئین
Fat   14.3 g   14.3 گرم چربی
Carbohydrate   32.8 g  32.8 گرم کربوهیدرات

 

  • روش آماده سازي / Preparation
Time/زمان Temperature/دما Method/روش

 5-8 دقيقه

5-8 min

 روغن ملايم

Light oil

 1

 حدود 10دقيقه

10 min

 180 درجه سانتي گراد

180 centigrade

2