کوکو سبزی

تركيبات:سبزي –تخم مرغ –نمك-ادويه -روغن سرخ كردني

  • روش آماده سازي / Preparation
Time/زمان Temperature/دما Method/روش

 5-8 دقيقه

5-8 min

 روغن ملايم

Light oil

 1

 حدود 10دقيقه

10 min

 180 درجه سانتي گراد

180 centigrade

2